Love my hands… by Elena Farago (poetry)

Iubeşte-mi mâinile… – Elena Farago

Love my hands...

Love my hands…

Iubeşte-mi mâinile
Şi ochii
Şi iartă-le dac-au fost clipe
În care n-au ştiut să-ţi spună,
În care n-au putut să-ţi dea
Atât cât ar fi vrut,
Atâta – cât poate doru-ţi le cerea
În dragostea,
În îndoiala,
În deznădejdea unei clipe…

Iubeşte-mi mâinile
Şi ochii
Şi iartă-le nevruta vină
Că prea târziu veniră-n cale-ţi
Şi prea curând se duc de tot…

Dezleagă-mi sufletul de vina
Că în curând n-am să-ţi mai pot
Aduce-n mâini
Şi-n ochi
Durutul,
Târziul zâmbet de lumină…

Din volumul “Şoaptele amurgului”, 1920


Two holding handsLove my hands
and my eyes
and forgive them if there were times
when they could not tell you
when they could not give you
All that they wanted to
All that you needed
In love
In doubt
In a moment’s despair…

Love my hands
And my eyes
And forgive them for their innocent crime
of coming too late in your path
and going away too soon, for good…

Unchain my heart from the sin
‘Cause soon I won’t be able to
Bring you in my hands
And in my eyes
The painful,
Late light-filled smile…

From the volume “Whispers of the twilight”, 1920

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Written by theFerkel